ReadyPlanet.com
แพคเก็จทัวร์ 4 วัน 3 คืน ทัวร์เกาะสมุย – หมู่เกาะอ่างทอง – เกาะเต่า เกาะนางยวน3,999 article

 

 


  

 

 

 


 

แพคเก็จทัวร์เกาะสมุย 4 วัน 3 คืน ทัวร์รอบเกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง-ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน (สมุย-03)3,999

พระใหญ่, หินตา - หินยาย , แวะนมัสการหลวงพอแดง, หมู่เกาะอ่างทอง, ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน

วันที่ 1    เกาะสมุย - เที่ยวรอบเกาะสมุย
เดินทางถึงเกาะสมุย เจ้าหน้าที่รอรับ นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ รอบเกาะสมุย ผ่านชมบ่อ-ผุด สัมผัสชีวิตชาวเกาะ สักการะพระใหญ่เกาะฟาน และ วัดปลายแหลม ด้วยโบสถ์กลางน้ำที่เป็นดอกบัว และเจ้าแม่กวนอิองค์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านสู่จุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของหาดเฉวงหรือเพิงหมาแหงน ชมแท่งหินที่ธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างพิสดาร หินตา-หินยาย ชมวิวหาดละไม และนำท่าน แวะนมัสการหลวงพ่อแดง นำเข้าชมน้ำตกหน้าเมือง แหล่งน้ำจืดซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเกาะสมุย ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพันธุ์ สมควรแก่เวลา นำท่านส่งโรงแรมที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2    โปรแกรมทัวร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

 

07.30    รถรับจากที่พักสู่ท่าเรือหน้าทอน 
08.30    ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการชา,กาแฟ,ครัวซอง

09.50    ถึงอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง " เกาะวัวตาหลับ "ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน
            จุดนี้ท่านสามารถขึ้นจุดชมวิว บนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ สามารถ             

             มองเห็นทิวทัศน์ และสามารถเก็บภาพธรรมชาติที่สวยงามของเหล่าหมู่             

            เกาะ ทั้ง42 เกาะ ที่เรียงราย อยู่บนผิวน้ำและท้องฟ้าสีคราม หรือ ชมหิน            

            งอกหินย้อยในถ้ำบัวโบก  และท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่นน้ำ และ          

            อิสระ ณชายหาดทรายขาว

12.00    นั่งเรือหางยาวกลับมาที่เรือ พักทานอาหารกลางวัน ผลไม้ และ เครื่องดื่ม

12.30    นั่งเรือต่อไปยังเกาะแม่เกาะ ชมปิเล๊ะ หรือทะเลสาบน้ำเค็มในหุบเขา ที่                

            งดงามที่สุด จากนั้นท่านสามารถว่ายน้ำหรือดำน้ำ ณ.ชายหาด
15.00    ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่เกาะสมุย บริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ บนเรือ

16.30    ถึงท่าเรือเกาะสมุย หน้าทอน รถตู้รับส่ง โรงแรมที่พัก

            พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3    โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า และ เกาะนางยวน

เช้า        ท่านอาหารเช้า โรงแรมที่พัก

07.00    รถตู้รอรับ จากโรงแรมที่พักสู่ท่าเทียบเรือยางรักษ์
08.00    เรือออกเดินทางจากท่าเรือ สู่เกาะพงัน และ เกาะเต่า

            บนเรือบริการ ชา กาแฟ ขนนมในตอนเช้า

10.20    เรือเดินทางถึงจุดเปลี่ยนเรือ เกาะเต่า เพื่อเดินทางทาง ดำน้ำตื้น ที่อ่าวม่วง
            หรือ
อ่าวกล้วยเถื่อน หรือหาดทรายรี ตื่นตากับฝูงปลาน้อยใหญ่ และ
            ดำน้ำชมความงามของปะการัง

12.00    นำท่านกลับขึ้นเรือ อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบนเรือ แบบบุฟเฟ่ต์
            และเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพของเกาะเต่า 
            ในระหว่างเดินทางไปยังเกาะนางยวน

13.00    หลังจากทานอาหารเสร็จ เดินทางถึงเกาะนางยวน นำท่านขึ้นจุดชมวิว
            หรือจะ
พักผ่อนริมชายหาด สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง

14.00    นำท่านกลับขึ้นเรือและรับประทานอาหารว่างบนเรือ

15.00    เดินทางกลับ เกาะสมุย

17.00    ถึงเกาะสมุย ส่งท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 4    อำลาเกาะสมุย

เช้า        อาหารเช้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับ
            สมครวแก่เวลารถรับส่งสนามบิน หรือ ท่าเรือเฟอร์รี่ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม : 

- ค่าที่พักบนเกาะสมุย 4 วัน 3 คืน
-
ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบินเกาะสมุยสมุย หรือ ท่าเรือ - โรงแรม
-
ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวรอบเกาะสมุยตามรายการ ไม่ รวมอาหารกลางวัน
-
ค่าเรือท่องเที่ยว ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง รวมอุปกรณ์ดำน้ำ อาหารกลางวัน
-
ค่าเรือทัวร์ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวน รวมอุปกรณ์ดำน้ำ อาหารกลางวัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการแสดงทุกแห่งที่ระบุในรายการ
-
ค่าบริการ และอำนวยความสะดวกจากมัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์
-
ค่าประกันอุบัติเหตุ

 

โรงแรม เชิงมนต์บุรี                ( Standard Room ) หาดเชิงมนต์          4,999 บาท/ท่าน

โรงแรม ต้นรักษ์ เรสซิเด้น       ( Standard Room ) หาดบางรักษ์          4,699 บาท/ท่าน

โรงแรม First Residence       ( Superior Room ) หาดเฉวง                 5,999 บาท/ท่าน

 โรงแรม Samui First House  ( Superior Room ) หาดเฉวง                 6,599 บาท/ท่าน

 โรงแรม  I bis Hotel              ( Standard Room ) บ่อผุด                    6,999บาท/ท่าน

โรงแรม  วรินดา การ์เด้น         ( Superior on the rock  ) หาดละไม      6,999 บาท/ท่าน

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมที่พัก

 - กรณีที่ท่านมีที่พักบนเกาะสมุยอยู่แล้ว อัตราค่าบริการท่านละ   3,999 บาท 

  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:  

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบิน หรือ รถ มายังเกาะสมุย

- แพคเกจไม่รวมอาหารค่ำ

- ค่าภาษีสนามบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ และซักรีด เป็นต้น

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

 


การจองแพคเก็จทัวร์ : จ่ายเงินมัดจำ 50% โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ( ในวันที่ทำการจอง ) ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

 

ชื่อบัญชี     :   นาย โสภณ พัฒน์สุวรรณ
                :   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขา         :   ย่อยหาดเฉวง
เลขที่บัญชี  :   791-2-17932-9
Swift code :   SICO TH BK

 
แพคเก็จทัวร์เกาะสมุย ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าคนไทย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปสัมมนาดูงาน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว

แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะสมุย – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง article
แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน ทัวร์เกาะสมุย – ดำน้ำดูปะการัง เกาะเต่า เกาะนางยวนiราคาเริ่มต้นที่ 2,999 บาท article
Online-Booking articleCoppyright @ www.SamuiIslandGuide.com all rights 2011 Reserved